O szkole

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Szczawnicy

Liceum Ogólnokształcące w Szczawnicy jest szkołą prywatną na prawach szkoły publicznej.

Nauka w szkole jest BEZPŁATNA.

  • Do szkoły może uczęszczać zarówno młodzież, jak i dorośli, którzy mają ukończoną szkołę zawodową, gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową i pragną uzyskać średnie wykształcenie.
  • Nauka w Liceum trwa trzy (dla absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej) lub dwa lata (dla absolwentów szkoły zawodowej) i kończy się egzaminem maturalnym
  • Absolwenci szkoły zawodowej,  będą przyjmowani do klasy drugiej.
  • Wszystkie egzaminy, również maturalne, odbywają się na terenie szkoły
  • Zajęcia realizowane w systemie zaocznym
    w piątki w godzinach popołudniowych i w soboty (do godz. 14.00).
  • W szkole uczą nauczyciele o dużym doświadczeniu pedagogicznym i wiedzy, nastawieni bardzo przyjaźnie do słuchaczy.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest BEZPŁATANA.

Szkoła wydaje zaświadczenia dla celów rentowych, ZUS, legitymacje szkolne oraz opinie do celów stypendialnych.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. 18 262 15 23, 606 333 793.

Do matury

zostało