O szkole

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczawnicy
zaprasza młodzież i dorosłych na rok 2018/2019

Uwaga! Ostatnia szansa na ukończenie liceum w 2 lata!

Nauka w szkole jest BEZPŁATNA.

Rekrutacja trwa!

  • Do szkoły może uczęszczać zarówno młodzież, jak i dorośli, którzy mają ukończoną szkołę zawodową, gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową i pragną uzyskać średnie wykształcenie.
  • Nauka w Liceum trwa trzy lub dwa lata i kończy się egzaminem maturalnym
  • Absolwenci szkoły zawodowej,  będą przyjmowani do klasy drugiej.
  • Wszystkie egzaminy  odbywają się na terenie szkoły
  • Zajęcia realizowane w systemie zaocznym
    w piątki w godzinach popołudniowych i w soboty

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest BEZPŁATANA!!!

Szkoła wydaje zaświadczenia dla celów rentowych, ZUS, legitymacje szkolne oraz opinie do celów stypendialnych

Do matury

zostało